Skip to main content

Water Control Solutions

Model 735-M

Het type 735-M Waterslag Anticiperende Regelafsluiter is een off-line, hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelklep. De regelklep voelt de systeemdruk en opent in reactie op de drukverlaging voortkomend uit het abrupt stoppen van een pomp. De vooraf geopende regelklep voert de terugkerende hoge drukgolf af, waardoor een stijging wordt voorkomen. Het type 735-M sluit gelijkmatig en drupdicht en zo snel mogelijk als de ontlastingsfunctie toestaat, terwijl het een sluitstijging voorkomt. De regelklep verlicht ook excessieve systeemdruk.
Eigenschappen en voordelen
 • Vervangt waterslag dempende luchtvaten
  • Verlicht drukstoten, ‘Fail Safe’ open
  • Minimaal onderhoud vereist
  • Lagere investerings & onderhoudskosten
  • Vooral voordelig voor hoge drukklasse
 • Systeemdruk-gestuurd
  • Onafhankelijk werkend
  • Geen motor nodig
  • Lange termijn, druppeldichte afsluiter
  • Aanpasbare hydraulische aandrijving
 • Dubbelkamer ontwerp
  • Gereguleerde afsluiterreactie (geen stijgingen)
  • Beschermd membraan
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar – Eenvoudige revisie
 • Obstakelvrije, volledige doorlaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
 • Gebalanceerde afdichtingsschijf – Hoge debietcapaciteit
Toepassingsvoorbeelden

In dit systeem wordt de hoofdleiding  via verdeelstuk door een pomp batterij aangevoerd. Het type 735-M:

 • Sluit een drukstijging na stroomuitval uit
 • Maakt drukstootvrij wisselen mogelijk tussen pompen die “in dienst”
 • Sluit gelijkmatig volgens instellingen van de pilot
Downloads

WW 735-M Product Page

WW 735-M IOM English

WW 700 SIGMA Engineering

WW 700 engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks

WW Water Surge Brochure English