Skip to main content

Water Control Solutions

Model 736

Het type 736 Differentiële Drukhandhavende Regelklep is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelafsluiter die een minimale, vooraf ingestelde druk tussen twee punten handhaaft, ongeacht de flucterende debiet of variaties in stroomopwaartse druk
Eigenschappen en voordelen
 • Systeemdruk-gestuurd – Onafhankelijk werkend
 • Gebalanceerde afdichtingschijf– Hoog ontlastdebiet
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar– Eenvoudige revisie
 • Dubbel membraankamer ontwerp
  • Gereguleerde regelklepreactie
  • Beschermd membraan
 • Flexibel ontwerp – Makkelijk om functies toe te voegen
 • Verschillende accessoires – Materiaal kan afgestemd worden op functie
 • “Y” of haaks, grote body – Minimaal drukverlies
 • Half-recht debiet patroon – Niet turbulente doorstroom
 • Roestvrijstale, verhoogde klepzitting – Beschermd tegen cavitatie-schade
 • Obstakelvrije, volledige doorlaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
 • V-port smoorklep – Stabiel bij lage debiet
Toepassingsvoorbeelden

In filtratiesystemen wanneer het noodzakelijk is om om het filter heen te gaan:

 • Filter is geblokkeerd (met mogelijk bezwijken van het filterelement als gevolg)
 • Bij behoefte aan bluswater

Het type 736, geinstalleerd als by-pass, compenseert progressief voor execessieve vraag. Door toevoeging van onderdeel “S” is de alarmsignaalfunctie inbegrepen.

 

Downloads

WW 736 Product Page

WW IOM 736 English

WW 700 engineering

WW 700 SIGMA Engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks