Skip to main content

Water Control Solutions

Model 792-U

Het type 792-U Leidingbreuk beveiligende & Drukreducerende Regelklep is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelafsluiter met twee onafhankelijke functies. Wanneer het debiet onder de ingestelde hoeveelheid komt, vermindert de regelklep de hogere stroomopwaartse druk naar lager ingestelde stroomneerwaartse druk, ongeacht de variatie in vraag of stroomopwaartse druk. Zodra de debiet boven een ingestelde waarde komt, sluit hij druppeldicht af (totdat hij handmatig opnieuw wordt ingesteld).
Eigenschappen en voordelen
 • Systeemdruk gestuurd – Onafhankelijk werkend
 • Hydraulische debiet sensor (stroomopwaarts geinstalleerd)
  • Geen bewegende onderdelen
  • Geen elektronische onderdelen
  • Niet nodig om debiet recht te trekken
 • Zeer gevoelige hydraulische pilot – Vaste instelling – veranderd niet met drukschommelingen
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar – Eenvoudige revisie
 • Dubbelmembraankamer ontwerp
  • Gereguleerde klepreactie
  • Beschermd membraan
 • “Y” of haaks, grote body – Minimaal drukverlies
 • Obstakelvrije, volle droolaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
 • Roestvrij stalen, verhoogde klepzitting – Beschermd tegen cavitatie-schade
 • Half-rechte doorstroom – Niet turbulente doorstroom
 • V-port smoorklep – Stabiel bij lage doorstroom
Toepassingsvoorbeelden

De leidingbreuk beveiligende en drukreducerende regelklep in een netwerk

Elk watersysteem is kwetsbaar voor barsten, door systeemproblemen of door mechanische schade van buitenaf. Deze tekening laat een reservoir zien die een bergafwaarts systeem voedt met lager gelegen consumenten. In geval van een barst beschermt elk type 790-M lager gelegen consumenten tegen overstroming. Het vermindert de aanvoerdruk en gaat dicht en op slot in geval van een barst, zodat een overstroming voorkomen wordt. Het type 790-M wordt geinstaleerd bij de uitgang van het reservoir en beschermd ook tegen het leeglopen van het reservoir.

Downloads

WW 792-U Product Page

WW 792-U IOM English

WW 700 engineering

WW 700 SIGMA Engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks