Skip to main content

Water Control Solutions

Model 7PM

Het model 7PM Debietcompenserende, Drukreducerende Afsluiter is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelafsluiter die automatisch en continu de neerwaartse druk optimaliseert door de stand van de afsluiter aan te passen naar het debiet.
Eigenschappen en voordelen
 • Volledig hydro-mechanisch
  • Niet afhankelijk van elektrische stroomvoorzieningen
  • Heeft geen andere pijpleiding accessoires nodig
 • Universeel toepasbaar
  • Op alle maten toepasbaar
  • Makkelijk te herstellen toepassing
  • Lage onderhouds- en installatiekosten
 • Eenvoudig ontwerp
  • Bediening vergt geen expertise
  • Past in alle installaties
 • Dubbel-membraankamer ontwerp
  • Gereguleerde regelklepreactie
  • Beschermd membraan
 • V-port smoorklep
  • Erg stabiel bij lage druk
  • Vergrote klepslag
 • Obstakelvrije, volle doorlaat – Vrije doorstroming
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar– Eenvoudige revisie
Toepassingsvoorbeelden

Een goed gepland druk-beheersingsprogramma is in staat om niet alleen verliezen te beperken, maar ook om de onderhoudskosten te verminderen door het tegengaan van barstjes waardoor de levensduur van het systeem wordt vergroot. Het Bermad type 7PM debiet compenserende, drukreducerende afsluiter is ontworpen om automatisch en continu neerwaarste druk te optimaliseren, waardoor de stand van de klep aan het debiet wordt aangepast. Zo wordt de gemiddelde netwerkcapaciteit sterk verminderd waardoor er minder lekkages en barsten ontstaan en er bespaard wordt op onderhouds- en energiekosten. Het gearceerde gebied toont de verminderde uren en niveaus van lekkage.

Downloads

WW 7PM Product Page English

WW IOM 7PM English

WW 700 engineering

WW 700 SIGMA Engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks

WW Intro ES-EN English

ES Brochure English