Skip to main content

Water Control Solutions

3-Weg Versneller Type 58

Deze 3-Weg, dubbelkamer versneller is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende pilot die – in antwoord op stuurdruk – uitgevoerd op ofwel de bovenliggende ofwel de onderliggende controle kamer, de doorstroom en druk tussen de punten bepaalt.
  • Als de krachten in de bovenliggende controle kamer groter zijn, verbindt hij punt “C” met punt “A”.
  • Als de krachten in de lagerliggende controle kamer groter zijn, verbindt hij punt “A” met punt “O”.
Deze piloot kan worden gebruikt om een signaal door te geven en te versnellen (N.O.), of om een signaal om te keren en te versnellen (N.C.). als piloot met twee kamers is het zelfs geschikt als de lijndruk erg laag is.
Downloads

WW 58 & 58HC Product Page