Skip to main content

Water Control Solutions

Hoge Capaciteit Versneller Type 58HC

Deze 3-Weg, dubbelkamer, hoge capaciteits versneller is een hydraulisch gestuurde, membraan bediende pilot die, in antwoord op command druk uitgevoerd op ofwel de bovenliggende, danwel de onderliggende controle kamer, de doorstroom en druk tussen de punten bepaalt.
  • Als de krachten in de bovenliggende controle kamer groter zijn, verbindt hij punt “A” met punt “C”.
  • Als de krachten in de lagerliggende controle kamer groter zijn, verbindt hij punt “O” met punt “A”.
Deze piloot kan worden gebruikt om een signaal door te geven en te versnellen (N.O.), of om een signaal om te keren en te versnellen (N.C.). als piloot met twee kamers is het zelfs geschikt als de lijndruk erg laag is.
Downloads

WW 58 & 58HC Product Page