Skip to main content

Water Control Solutions

Model 723

Drukhoudende en Reducerende Regelklep model 723 is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelklep met twee onafhankelijke functies. Het handhaaft een minimale, vooraf ingestelde, stroomopwaartse druk ongeacht de fluctuerende debiet of afwisselingen in stroomneerwaartse druk, en het voorkomt dat stroomneerwaartse druk boven een vooraf ingesteld maximum komt ongeacht fluctuerende debiet of excessieve stroomopwaartse druk.
Eigenschappen en voordelen
 • Systeemdruk-gestuurd – Onafhankelijk werkend
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar– Eenvoudige revisie
 • Dubbel-membraankamer ontwerp
  • Gereguleerde regelklepreactie
  • Beschermd membraan
 • Flexibel ontwerp – Makkelijk om functies aan te koppelen
 • Verschillende accessoires – Materiaal kan afgestemd worden op functie
 • “Y” of haaks, grote body – Minimaal drukverlies
 • Half-recht debiet patroon – Niet turbulente doorstroom
 • Roestvaststalen, verhoogde klepzitting – Beschermd tegen cavitatie-schade
 • Obstakelvrije, volle doorlaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
 • V-port smoorklep – Stabiel bij laag debiet
Toepassingsvoorbeelden

Water wordt vanuit een diepliggende bron opgepompt naar een reservoir via een systeem dat onderweg ook nabijwonende consumenten bedient. Vervolgens wordt het water vanuit het reservoir gedistribueerd aan zowel hoger- als lagerliggende consumenten. Beide delen van het systeem hebben een drukhoudende en -reducerende toepassing nodig.

Downloads

WW 723 Product Page

WW IOM 723 English

WW 700 engineering

WW 700 SIGMA Engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks