Skip to main content

Water Control Solutions

Model 730-55

Het type 730-55 Drukhoud/Drukontlast Regelklep met Elektromagnetische Sturing is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelafsluiter die een minimale, vooraf ingestelde stroomopwaartse (tegen)druk ondersteunt ongeacht fluctuerende debiet of variaties in stroomafwaartse druk. Hij kan ook ofwel openen ofwel sluiten in reactie op een elektrisch signaal. Wanneer ingesteld als circulatieklep verlicht het type 730-55 excessieve systeemdruk zodra het boven een ingesteld maximum komt
Eigenschappen en voordelen
 • Systeemdruk-gestuurd – Onafhankelijk werkend
 • Elektromagnetisch sturing
  • Laag energieverbruik
  • Breed bereik van druk en spanningen
  • Normaal geopend, Normaal Gesloten, of Laatste Positie
 • Gebalanceerde afdichtingschijf– Hoog ontlastdebiet
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar– Eenvoudige revisie
 • Dubbelmembraankamer ontwerp
  • Gereguleerde afsluiterreactie
  • Beschermd membraan
 • Flexibel ontwerp – Makkelijk om functies toe te voegen
 • Verschillende accessoires – Materiaal kan afgestemd worden op functie
 • “Y” of haaks, grote body – Minimaal drukverlies
 • Half-recht debiet patroon – Niet turbulente doorstroom
 • Roestvrijstalen, verhoogde klepzitting – Beschermd tegen cavitatie-schade
 • Obstakelvrije, volle doorlaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
 • V-port smoorklep – Stabiel bij laag debiet
Toepassingsvoorbeelden

Circulatieklep met bescherming tegen Reservoir Overloop

Het water wordt aangevoerd aan het consumptienetwerk vanuit het reservoir of direct vanuit het voornaamste aanvoernetwerk:

 • Gedurende het pompen vanuit het reservoir dient het type 730-55 Normaal Gesloten, met bekrachtigd elektromagneet, als circulatieklep
 • Bij directe aanvoer kan het reservior mogelijk overstromen als gevolg van een hogere druk dan de stuurpilot instelling. De ongevoede elektromagneet houdt het type 730-55  gesloten zodat voorkomen wordt dat het reservoir vanuit deze bron wordt aangevuld

Downloads

WW IOM 730-55 English

WW 730-55 Product Page

WW 700 engineering

WW 700 SIGMA Engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks