Skip to main content

Water Control Solutions

Model 730

Het type 730 Drukhoud / Drukontlast Regelklep is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelafsluiter die deze twee functies kan vervullen. Wanneer hij in-line geïnstalleerd is, handhaaft hij een minimale, vooraf ingestelde stroomopwaartse (tegen)druk ongeacht fluctuerende debiet of variaties in stroom neerwaarste druk. Wanneer hij geïnstalleerd is als circulatieklep, verlicht het excessieve systeemdruk zodra deze boven een vooraf ingesteld maximum komt.
Eigenschappen en voordelen
 • Systeemdruk-gestuurd – Onafhankelijk werkend
 • Gebalanceerde afdichtingschijf– Hoog ontlastdebiet
 • In-line onderhoudbaar – Makkelijk te onderhouden
 • Dubbelmembraankamer ontwerp
  • Gereguleerde afsluiterreactie
  • Beschermd membraan
 • Flexibel ontwerp – Makkelijk om functies toe te voegen
 • Verschillende accessoires – Materiaal kan afgestemd worden op functie
 • “Y” of haaks, grote body – Minimaal drukverlies
 • Half-recht debiet patroon – Niet turbulente doorstroom
 • RVS, verhoogde klepzitting – Beschermd tegen cavitatie-schade
 • Obstakelvrije, volledige doorlaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
 • V-port smoorklep – Stabiel bij laag debiet
Toepassingsvoorbeelden

Pomp Overdruk en Cavitatie Bescherming

Het type 730 handhaaft persdruk van de pomp, waardoor overdruk van de pomp en cavitatieschade door excessieve vraag voorkomen wordt. Door de pilot sensor leiding te koppelen aan de zuigdruk van de pomp, veranderd het type 730 in het type 730-R die de zuigdruk van de pomp ondersteunt. Wanneer zuigdruksystemen variëren kan het type 736 gebruikt worden om de pompdebiet te beperken door differentiërende pompdruk te handhaven.

Downloads

WW IOM 730 English

WW 730 Product Page

WW 700 engineering

WW 700 SIGMA Engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks