Skip to main content

Water Control Solutions

Model 770-U

Het type 770-U Debiet Regelklep is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelafsluiter die een vooraf ingestelde maximale debiet handhaaft ongeacht fluctuerende vraag of variaties in systeemdruk.
Eigenschappen en voordelen
 • Systeemdruk-gestuurd – Onafhankelijk werkend
 • Hydraulische debiet sensor (stroomopwaartse installatie)
  • Geen bewegende delen
  • Geen elektronische onderdelen
  • Geen debietgeleiding nodig
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar– Eenvoudige revisie
 • Ontwerp met dubbele membraankamer
 • Gereguleerde afsluiterreactie
 • Beschermd membraan
 • Flexibel ontwerp – Makkelijk om functies toe te voegen
 • Verschillende accessoires – Volledige afstemming op doel
 • “Y” of haaks, grote body – Minimaal drukverlies
 • Half-recht debiet patroon – Niet turbulente doorstroom
 • Roestvrijstalen, verhoogde klepzitting – Beschermd tegen cavitatie-schade
 • Obstakelvrije, volle doorlaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
 • V-port smoorklep – Stabiel bij laag debiet
Toepassingsvoorbeelden

Distributienetwerk
Het systeemontwerp gaat uit van een verwacht debiet bereik welke de hoofdonderdelen van het systeem bepaalt:

 • Pompstations: karakteristieken, locatie, hoeveelheid
 • Aanvoerbuizen / pijpleiding: ontwerp, klasse, grootte
 • Reservoirs: locatie, volume, hoofd

Een significante afwijking van het ontworpen debietbereik kan de wateraanvoer onderbreken of zelfs systeemonderdelen beschadigen. Geschikt ontwerp, plaats en gebruik van het tyoe 770-U beschermt het systeem tegen excessief debiet. Wanneer ook drukreductie nodig is kan het model 772-U uitkomst bieden.

Downloads

WW 770-U Product Page

WW IOM 770-U English

WW 700 engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks

WW 700 SIGMA Engineering