Skip to main content

Water Control Solutions

Model 772-U

Het type 772-U Debiet- en Drukreducerende Regelklep is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelafsluiter met twee onafhankelijke functies. Het handhaaft zowel een vooraf ingestelde maximaal debiet alswel het verminderen van hogere stroomopwaartse druk tot een lagere constante stroomneerwaartse druk ongeacht de variatie in vraag of stroomopwaartse druk.
Eigenschappen en voordelen
 • Systeemdruk-gestuurd – Onafhankelijk werkend
 • Hydraulische debiet sensor (stroomopwaartse installatie)
  • Geen bewegende delen
  • Geen elektronische componenten
  • Geen stroomgeleiding nodig
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar – Eenvoudige revisie
 • Dubbelmembraankamer ontwerp
  • Gereguleerde regelklepreactie
  • Beschermd membraan
 • Flexibel ontwerp – Makkelijk om functies toe te voegen
 • Verschillende accessoires – Materiaal kan afgestemd worden op functie
 • “Y” of haaks, grote body – Minimaal drukverlies
 • Half-recht debiet patroon – Niet turbulente doorstroom
 • RVS, verhoogde klepzitting – Beschermd tegen cavitatie-schade
 • Obstakelvrije, volledige doorlaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
 • V-port smoorklep – Stabiel bij laag debiet
Toepassingsvoorbeelden

Distributienetwerk

Het type 772-U brengt de voordelen van debietregeling en drukvermindering samen in 1 regelklep

Downloads

WW IOM 772-U English

WW 772-U Product Page

WW 700 engineering

WW 700 SIGMA Engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks