Skip to main content

Water Control Solutions

Model 790-M

Het type 790-M leidingbreuk beveiligingsklep is een hydraulisch gestuurde, membraanbediende regelafsluiter die zich druppeldicht sluit zodra het debiet boven de ingestelde waarde komt totdat het weer handmatig wordt gereset. Zolang het debiet lager is dan de setting blijft de regelklep volledig geopend, waardoor drukverlies beperkt wordt.
Eigenschappen en voordelen
  • Systeemdruk gestuurd – Onafhankelijk werken

Mechanische debiet aanpassing

  • Aan te passen ‘in het veld’
  • Geen bewegende onderdelen
  • Geen elektronische onderdelen
 • Hydraulische pilot met hoge gevoeligheid
  • Heeft een minimale ΔP nodig
  • Vaste instelling – Veranderd niet met drukschommelingen
 • ‘In-Line’ onderhoudbaar – Eenvoudige revisie
  • Dubbelmembraankamer ontwerp
  • Gereguleerde klepreactie
  • Beschermd membraan
 • Geen veer – volledig openen
 • Flexibel ontwerp – Gemakkelijk hydraulische functies toe te voegen
 • “Y” of haaks, grote body – Minimaal drukverlies
 • Obstakelvrije, volle droolaat – Onvoorwaardelijke betrouwbaarheid
Toepassingsvoorbeelden

De leidingbreuk beveiligings klep in een netwerk

Ieder watersysteem is kwetsbaar voor barsten, of het nu vanwege systeemproblemen is of mechanische schade van buitenaf. Deze tekening laat een reservoir zien die een bergafwaarts systeem voedt met lager gelegen consumenten. In geval van een barst beschermt elk type 790-M lagergelegen consumenten tegen overstroming. Het type 790-M wordt geinstaleerd bij de uitgang van het reservoir en beschermd ook tegen het leeglopen van het reservoir.

 

Downloads

WW 790-M Product Page

WW 790-M IOM English

WW 700 engineering

WW Ordering Guide 700 Series

Spare Parts – Waterworks

WW 700 SIGMA Engineering