Skip to main content

Water Control Solutions

Model 843

Het Bermad model 843 hoge druk-,  opvoerpomp- en drukhoudende regelafsluiter is een hydraulisch gestuurde, door een zuiger bediende actieve terugslagklep die opent of sluit als reactie op elektrische signalen. De pomp wordt van het systeem geïsoleerd tijdens het starten en stoppen van de pomp, ter voorkoming van drukstoten in de leiding. In geopende toestand wordt een minimale uitlaatdruk of pomp-drukverschil aangehouden, ongeacht een fluctuerende doorstroom.
Eigenschappen en voordelen
 • Systeemdruk gestuurd
  • Onafhankelijke werking
  • Geen motor nodig
  • Langdurige waterdichte afdichting
 • Solenoid gestuurd
  • Laag stroomverbruik
  • Voordelige bedrading
  • Breed druk- en spanningsbereik
  • Normaal open of normaal gesloten
 • Controlefunctie
  • Vervangt systeemformaat terugslagklep
  • Storingsvrije mechanische sluiting
 • In-line onderhoud mogelijk – Eenvoudig onderhoud
 • Flexibel ontwerp – Eenvoudig toe te voegen hydraulische functies
Toepassingsvoorbeelden

Overbelasting van het netwerk:
De netwerkbelasting is groter dan de specificaties van het pompontwerp:

 • Tijdens het vullen van een lege pijpleiding
 • Tijdens te grote vraag van verbruikers
 • Wanneer de specificatie van de pompdruk veel hoger is dan de systeemweerstand

Elk van deze factoren kan leiden tot overbelasting van de pomp en cavitatieschade.
Door het toevoegen van een functie voor drukbehoud aan de opvoerpomp-regelklep, verzekert model 843 dat de pomp binnen de ontwerpspecificaties wordt gebruikt, zodat zowel de pomp als het systeem worden beschermd.
Wanneer de stroomopwaartse pompdruk varieert, gebruik dan model WW-843-06 met drukverschil-detectie

Downloads

WW 843 Product Page

WW 800 Series Engineering

WW Ordering Guide 800 Series

Spare Parts – Waterworks