Skip to main content

Water Control Solutions

Pitot Buis

Als een Pitot Buis wordt gebruikt als een integraal onderdeel van een debietregelende afsluiter regelingslus, levert het de differentiële druk (ΔP) om de debietregelpilot van energie te voorzien. Een pitot buis debiet sensor is aanbevolen voor toepassingen waar laag drukverlies essentieel is en waarbij de noodzakelijke doorstroom relatief hoog is. Vanwege de lage ΔP output, moet een debiet regelafsluiter met pitot buis (model 770-j) een gevoelige pilot gebruiken.
Downloads

WW J Pitot Tube Product Page